ಕ್ರ. ಸಂ.    ವಿವರಗಳು     ಒಟ್ಟು
ಒಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 163.42 ಲಕ್ಷ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ (ಖಾಯಂ+ಶುಚಿಗಾರರು) 1481 
ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಸಂಖ್ಯೆ 83.28 ಲಕ್ಷ
- ಪುರುಷರು    41.10 ಲಕ್ಷ 
- ಸ್ತ್ರೀಯರು 42.18 ಲಕ್ಷ
ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ವಿವರ
ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8.00ರವರೆಗೆ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00ರವರೆಗೆ
ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8.00ರವರೆಗೆ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
11.00ರವರೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 7.00ರವರೆಗೆ
ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ, ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ರಜಾದಿನಗಳು.
ಕ್ರ. ಸಂ.    ಜಿಲ್ಲೆಗಳು     ಜಿಲ್ಲಾ  ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾ ಲಯ    ನಗರ  ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾ ಲಯ    ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ -ಗಳು    ಸಮುದಾಯ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯ (ಜಿಲ್ಲಾ)    ವಾಚನಾ ಲಯಗಳು/ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗ್ರಂ.ಗಳು    ಸಂಚಾರಿಗ್ರಂಥಾಲಯ ಗಳು (ನಗರ)    ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸಂಚಾರಿ ಮತ್ತು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು    ಒಟ್ಟು   
        ನಗರ    ಗ್ರಾಮೀಣ               ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗ್ರಂಥಾಲಯ    ಕೊಳಚೆ / ಜೈಲಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ    ಅಲೆಮಾರಿ ಗ್ರಂಥಾ ಲಯ     
1 2 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332  
1 ಬೆಂಗಳೂರು (ನ)    1 6 94 1 7 1 3 135 205 5 458
  1) ಉತ್ತರ ವಲಯ    0 1 18 0 1 4 0 0 10 0 34
  2) ಪೂರ್ವ ವಲಯ   0 1 24 0 0 0 0 0 6 0 31
  3) ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ   0 1 24 0 2 0 0 5   0 32
  4) ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ 0 1 35 0 2 25 1 0 9 0 73
  5) ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ 0 1 24 0 0 1 0 9 99 0 131
  6) ರಾಜ್ಯ ಕೇಂ.ಗ್ರಂ. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2. ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) 1 0 0 5 1 0 0 98 0 3 108
3.   ರಾಮನಗರ  1 0 0 4 1 0 0 132 4 1 143
4. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ  1 1 2 5 1 2 0 199 4 4 219
5. ದಾವಣಗೆರೆ 1 1 5 5 1 9 1 242 0 0 265
6. ಕೋಲಾರ 1 1 0 5 2 2 0 159 4 10 184
7. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 1 0 0 5 1 1 0 151 4 2 165
8. ಶಿವಮೊಗ್ಗ 1 1 8 7 1 0 0 261 0 3 282
  ಭದ್ರಾವತಿ  0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 5
9. ತುಮಕೂರು 1 1 4 10 1 1 1 331 3 0 353
10. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 1 1 1 8 1 0 0 226 4 4 246
11 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 1 1 15 25 2 0 1 206 4 2 257
12. ಉಡುಪಿ 1 0 4 4 0 0 0 147 0 2 158
13. ಹಾಸನ 1 1 6 9 3 0 0 260 4 0 284
14 ಕೊಡಗು 1 0 0 6 1 0 0 98 0 1 107
15. ಮಂಡ್ಯ 1 1 1 17 1 10 0 236 4 0 271
16. ಮೈಸೂರು 1 1 22 7 1 3 1 236 4 2 278
17. ಚಾಮರಾಜನಗರ 1 0 0 2 1 3 0 122 5 0 134
ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ 17 23 284 128 32 63 8 3248 378 39 4220
18. ಬೆಳಗಾವಿ 1 1 18 30 2 0 0 488 4 5 549
19. ಬಿಜಾಪುರ 1 1 13 8 1 0 1 197 5 4 231
20. ಬಾಗಲಕೋಟೆ 1 0 0 17 1 0 0 163 4 3 220
21. ಧಾರವಾಡ 1 1 23 3 16 0 127 4 3 220  
22. ಗದಗ 1 1 4 10 1 1 0 106 4 0 128
23. ಹಾವೇರಿ 1 0 0 10 1 2 0 211 12 4 241
24. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 1 0 0 11 1 0 0 218 2 0 233
25. ಬಳ್ಳಾರಿ 1 1 4 9 2 1 1 194 4 7 224
ಹೊಸಪೇಟೆ 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 11
26. ಬೀದರ್  1 1 7 5 2 11 0 180 13 5 225
27. ಗುಲ್ಬುರ್ಗಾ 1 1 16 10 0 1 0 216 4 10 259
28. ಯಾದಗಿರಿ 1 0 0 5 1 0 0 120 11 0 138
29. ರಾಯಚೂರು 1 1 1 11 0 6 0 164 20 16 220
30. ಕೊಪ್ಪಳ  1 0 0 7 1 0 0 134 7 0 150
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ
13 9 36 175 16 38 2 2518 94 54 3015
  ರಾಜ್ಯ 30 32 380 303 48 101 10 5766 472 93 7239